Atelier Domus

Domus is een opvanglocatie van het Leger des Heils. In Domus-huizen wonen mensen die verslaafd zijn en enige tijd op straat hebben geleefd. In Domus kunnen ze voor langere tijd terecht, krijgen er een eigen kamer, maaltijden en begeleiding. Naast hun verslaving hebben velen ook psychische problemen zoals depressies of psychoses, en schulden. Hoewel de meesten allerlei trajecten hebben doorlopen om af te kicken en hun problemen aan te pakken lukt het ze vaak niet goed om uit deze situatie te komen.

Atelier Domus is een project waarbij ik in samenwerking met de bewoners van Domus aan het Oranjeplein werk maak waarin hun kracht en positieve zelfbeeld wordt benadrukt. Het project beoogt de bewoners een kans te geven om hun eigen talenten te onderzoeken en iets van zichzelf te laten zien aan de buitenwereld. Er wordt gewerkt in tekst, fotografie, tekeningen, schilderijen; de vorm is geheel afhankelijk van wat iemand zelf wil en kan. 

Het project loopt vanaf juni tot november 2017, en het atelier is twee middagen per week geopend. Iedere week wordt een kleine publicatie gemaakt waarin één van de deelnemers centraal staat.